Postbåden Vesta på Nakskov Fjord i snart 100 år

Postbåden Vesta er bygget i 1924 som en lille færge, som sejlede mellem Kragenæs på Lolland og Fejø lige nord for Lolland.


Den tjans havde Vesta indtil 1936, hvor dens kapacitet til blot en enkelt automobil tværskibs viste sig at være i underkanten. Udviklingen overhalede Vesta, og den måtte erstattes af et større skib.


Vesta blev derfor solgt, og køberen var Harald Nielsen, som allerede da sejlede post til øerne i Nakskov Fjord og syntes, at han havde behov for et mere moderne skib - et med motor! Harald var en rigtig postmand og fortsatte ufortrødent med at sejle post indtil 1962, hvor han trak sig tilbage og solgte Postbåden til den næste postmand i rækken.

Postbåden har siden da fortsat sin sejlads under forskellige postmænd. I perioden 2008 til 2020 med Otto Paludan som ejer - og ham selv bag roret.


I 2020 fik Postbåden ny ejer, hvis hensigt det er at bevare denne for eftertiden og samtidig sikre den fortsatte sejlads på Nakskov Fjord. Vi er glade for, at Otto stadig er at finde som 1 af 3 faste postskippere ombord på Postbåden.


Post er der ikke længere så meget af, men Postbåden sejler ufortrødent videre med sit postflag og bringer nu gratis de få breve, som der er, ud til øerne. Med sig på turene bringer Postbåden hvert år flere tusinde turister ud til øerne og rundt i den smukke Nakskob Fjord, hvor både naturen og historien opleves og formidles.
Postfører Harald Nielsen på vej med posten